Høsten 2012 ble jeg tildelt stipendplass ved Norske Grafikers Verksted med varighet i ett år. Dette innebar at jeg fikk fri tilgang til alle de teknikker og det utstyr verkstedet kunne by under opplæring av kjente og dyktige grafikere. Arbeidene inkluderer etsning, aquatint, koldnål, fotopolymer og Chine collé - et tynt håndfarget papir som limes til papiret under trykkeprosessen