Tittelen henspeiler på at den første grafikken var i sort-hvitt, og at selve trykkekunsten ble oppfattet som magisk. Det er nærliggende å snakke om at magien lå i folks oppfatning av metoden og teknikken, ikke i bildenes innhold. På folkemunne ble denne tidlige grafikken kalt svartekunst. Graderinger og kontraster uttrykker temperatur, bevegelse, skarphet og mykhet. Å skape bilder uten farge er det enkleste og det mest kompliserte på samme tid.